อุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

ULTRA เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้โดยลดการสูญเสียพลังงานในรูปความร้อน โดยการปรับปรุงการเคลื่อนไหลของกระแสไฟฟ้า ตามทฤษฎี การสูญเสียพลังงานความร้อนจากความต้านทานทางไฟฟ้าโดยการลดการสูญเสียพลังงาน หรือทำให้เกิดการใช้พลังงานน้อยลง คือการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพนั่นเอง

ULTRA เป็นอุปกรณ์ที่เกิดสภาวะ ตัวนำยิ่งยวดในอุณหภูมิปกติ โดยเกิดจากปฎิกิริยาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กับสารประกอบในตัวอุปกรณ์เพื่อให้เกิดสภาวะตัวนำยิ่งยวด และไหล เข้าในวงจรไฟฟ้าเพื่อลดความต้านทานทางไฟฟ้าโดยการ เชื่อมต่อในแบบขนานเข้าไปกับระบบ เพื่อลดความต้านทานทางไฟฟ้า ดังนั้นมันจึงสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันสามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ULTRA ภายในประกอบด้วยสารประกอบออกไซด์ กับเซรามิก และออกไซด์ ของโลหะ หรือที่ เรียกว่า Cuprates ที่ทำให้เกิดเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี ที่ เกิดสภาวะตัวนำยิ่งยวด โดยการปรากฏการณ์ของรังสีอินฟราเรด และ ชั้นในเป็นแผ่นเคลือบด้วยเซรามิค สำหรับทำหน้าที่ดูดซับการสะท้อนพลังงานที่เกิดขึ้นภายใน

ดังนั้นเมื่อทำการติดตั้งในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ จะทำให้เกิดการสลับกันของสนามแม่เหล็กแล้ว มันจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และทำให้ปริมาณพลังงานเพิ่มขึ้น ระหว่างคู่อิเล็กตรอนทำให้เกิดการเคลื่อนที่ดยใช้พลังงานที่น้อยลง เพราะมีพลังงาที่เกิดจาก สภาวะตัวนำยิ่งยวดที่เรียกว่า คูเปอร์แพร์ (Cooper pair)

อิเล็กตรอนที่ถูกจัดเรียงใหม่ให้เป็นระเบียบแบบ คูเปอร์แพร์ ( Cooper Pair ) (อิเล็กตรอนจับตัวเป็นคู่ๆและหมุนสปินสวนทิศทางกัน)ทำให้เกิดคุณสมบัติของการเป็นตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด ( Superconductor ) เมื่อ ต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า คือสายส่งไฟฟ้าคู่ คูเปอร์ ( Cooper Pair ) ของอิเล็กตรอนในตัวนำยิ่งยวดจะเดินทางทะลุทะลวงสู่สายส่งไฟฟ้าไปได้ไกลระยะหนึ่ง ทำให้ระบบมีสภาพความเป็นตัวนำดียิ่งขึ้น ทำให้เกิดการสูญเสียในระบบลดลง โดยเฉพาะภาระโหลดที่เป็นตัวเหนี่ยวนำ (Inductive load)

- ULTRA จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโหลดที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวเหนี่ยวนำ (Inductive load) อัตราการประหยัดพลังงานมากก่า > 12%

- โหลดที่ประกอบด้วยตัวเหนี่ยวนำเท่ากับ 60% หรือมากกว่า จะสามารถเห็นผลของอัตราการประหยัดและ ประสิทธิภาพของตัว ULTRAได้เป็นอย่างดี

- โหลดที่ประกอบด้วยตัวเหนี่ยวนำรวมไปด้วยอุปกรณ์เช่นตู้เย็น, มอเตอร์, เครื่องปรับอากาศคอมเพรสเซอร์เครื่องซักผ้าและอื่น ๆ

- ULTRA สำหรับ โหลดผสม (Complex load: Inductive + Resistive) อัตราการประหยัดพลังงานประมาณ 8 -12 %

- ประสิทธิภาพสูงสุดของ ULTRA ควรคำนึงถึงหัวข้อต่อไปนี้:

1.สถานที่ที่มีปัจจัยภาระงานเกินกว่า 70% ของปัจจัยงาน

2.โหลดที่ประกอบด้วยตัวเหนี่ยวนำมากกว่า 60%

. . .

Last Updated (Wednesday, 09 December 2015 14:20)